Szerződések

Elsődleges fülek

Név Zmluvná strana Dátum podpísania A közzététel dátuma
Poistná zmluva - Materská škola UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva Jóba Zsolt
Zmluva o nájme NAMUR
Zmluva o nájme Ábel Puss
Zmluva o nájme Lucia Kamenická
Zmluva o nájme M.A.G. DANCE SCHOOL
Kúpna zmluva Renáta Czabanyová
Zmluva o pripojení odberných elektr. zariadení Západoslovenská distribučná
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev.č.oprávneného:191743-1713400014-ZoS-VB-- Západoslovenská distribučná, a.s.