Szerződések

Elsődleges fülek

Név Zmluvná strana Dátum podpísania A közzététel dátuma
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Dávid Macek
Zmluva RIGHTAUDI Ts.r.o.,Nové Zámky
Zmluva o zrušení predkupného práva Ing. Suchan Radoslav
Zmluva o zrušení predkupného práva Hrušková
Zmluva o zrušení predkupného práva Czuczor, Czuczorová
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva Kassa, Kassová
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Erik Horváth
Zmluva o zrušení predkupného práva Navrátilová Katarína
Rámcová zmluva č. 148/2019 OVD-ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
Nájomná zmluva 02/2019 Miroslav Czabány
Zmluva o poskytovaní služieb Miroslav Czabány - SHR