Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Andovce - NÁVRH