(Slovenčina) Oznámenie a vyhlásení výberového konania – 12.7.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 8.7.2019 – Madarász- 8.7.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 4.7.2019 – Kassa – 8.7.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva 25.6.2019 – Broczká – 28.6.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva 26.6.2019 – Kaleta – 26.6.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 20.6.2019 – 26.6.2019

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – Szikora – 20.6.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 13.6.2019 – 19.6.2019

(Slovenčina) Záverečný účet 2018 – 17.6.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 5.6.2019 – 13.6.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva 29.5.2019 – 30.5.2019

(Slovenčina) NÁVRH – Záverečný účet Obce Andovce za rok 2018 – 29.05.2019

(Slovenčina) Dodatok ku kúpnej zmluve – 22.5.2019

(Slovenčina) Výzva na predkladanie ponúk – Wi-Fi pre Teba – 13.5.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 24.4.2019 – 3.5.2019

(Slovenčina) Nájomná zmluva – SHR – 15.4.2019

(Slovenčina) Zmluva o dielo – SHR – 11.4.2019

(Slovenčina) Dohoda o zrušení predkupného práva – Žikavský – 11.4.2019

(Slovenčina) Dohoda o zrušení predkupného práva – Mandák – 11.4.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 4.4.2019 – 9.4.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva, 3.4.2019 – 4.4.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 28.3.2019 – 4.4.2019

(Slovenčina) Predžalobná výzva na obec Andovce – 4.1.2019

(Slovenčina) Výberové konanie – vedúca knižnice – 1.4.2019

(Slovenčina) Výberové konanie – vedúca školskej kuchyne – 1.4.2019

(Slovenčina) Všeobecne záväzné nariadenie o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – 28.3.2019

(Slovenčina) Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciach 2019 – 27.3.2019

(Slovenčina) Oznámenie o úrovni vytriedenia odpadov – 13.3.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín 262. – 05.03.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín 261. – 05.03.2019

(Slovenčina) Dohoda o zrušení predkupného práva – Dvorský – 4.3.2019

(Slovenčina) Dohoda o zrušení predkupného práva – Flimel – 25.1.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva – 25.2.2019

(Slovenčina) Zmluva o poskytovaní právnych služieb

(Slovenčina) Dohoda o vykonaní práce č. 11/2019

(Slovenčina) Kandidáti na Prezidenta SR

(Slovenčina) PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE – 22.2.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 22.2.2019

(Slovenčina) Kniha došlých faktúr 2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 19.2.2019

(Slovenčina) Servisná zmluva č. 01/2019 – 15.2.2019

(Slovenčina) Stavebné povolenie – 15.2.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 15.2.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 15.2.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 7.2.2019

(Slovenčina) Kúpna zmluva – pozemok – Ölvecký – 6.2.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.01.2019 – 1.2.2019

(Slovenčina) Mailová adresa na oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – 30.1.2019

(Slovenčina) Voľby hlavného kontrolóra obce Andovce – 30.1.2019

(Slovenčina) Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – Návrh – 22.1.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.12.2018 – 22.1.2019

(Slovenčina) Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach, dňa 13.12.2018 – 22.1.2019

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 18.1.2019

(Slovenčina) PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE – pozemky – 18.1.2019

(Slovenčina) Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Andovciach dňa 10.12.2018 – (16.1.2019)

(Slovenčina) PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ANDOVCE NA I. POLROK 2019 – 8.1.2019

(Slovenčina) Rozpočet obce Andovce – výdavky – 2019 – 17.12.2018

(Slovenčina) Rozpočet obce Andovce – príjmy – 2019 – 17.12.2018

(Slovenčina) VZN 4/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 – 16.12.2018

(Slovenčina) Dodatok k Zmluve o úvere – 13.12.2018

(Slovenčina) Dodatok k Zmluve o úvere – 10.12.2018

(Slovenčina) Zverejnenie separovaného zberu na r. 2019 – 06.12.18

(Slovenčina) Zmluva č. OSSK/1711/2018 – 03.12.2018

(Slovenčina) Dodatok k Zmluve o úvere – 03.12.2018

(Slovenčina) Všeobecne záväzné nariadenie – 29.11.2018

(Slovenčina) Návrh rozpočtu – výdavky na rok 2019 – 29.11.2018

(Slovenčina) Návrh rozpočtu – príjmy na rok 2019 – 29.11.2018

(Slovenčina) Zápisnica 2014-2018 – 26.11.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 21.11.2018

(Slovenčina) Regionálna veterinárna a potravinová správa – 21.11.2018

(Slovenčina) Zmluva o spolupráci – 12.11.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 12.11.2018

(Slovenčina) Zmluva o spätnej kúpe a kúpna zmluva – 02.11.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 31.10.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 23.10.2018

(Slovenčina) Výzva na predkladanie ponúk – 22.10.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 16.10.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 09.10.2018

(Slovenčina) Zápisnica 2014-2018 – 30.09.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – 24.09.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 21.09.2018

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 20.09.18

(Slovenčina) Zápisnica 2014-2018 – 11.9.2018

(Slovenčina) Menovací dekrét k voľbám – 05.09.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – 08.08.2018

(Slovenčina) Zmluva o dielo – 01.08.2018

(Slovenčina) Rozhodnutie – 31.07.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 23.07.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 04.07.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 04.07.2018

(Slovenčina) Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb – 26.06.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 22.06.2018

(Slovenčina) Zápisnica 2014-2018 – 20.06.2018

(Slovenčina) Plán kontrolnej činnosti – 15.06.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 14.06.2018

(Slovenčina) Zámer prenájmu majetku obce – 11.06.2018

(Slovenčina) Návrh – Záverečný účet Obce Andovce – 07.06.2018

(Slovenčina) Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení spoluvlastníctva – 01.06.2018

(Slovenčina) Dodatok č. 1 k Zmluve o zrušení predkúpneho práva – 01.06.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 30.05.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 30.05.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 25.05.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 23.05.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 22.05.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva 21.5.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva – 16.05.2018

(Slovenčina) Dotatok ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva – 16.05.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 14.05.2018

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 07.05.2018

(Slovenčina) VZN č. 2 – 04.05.2018

(Slovenčina) VZN č. 1 – 04.05.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 03.05.2018

(Slovenčina) Zmluva č. 2 – 25.04.2018

(Slovenčina) Zmluva č. 1 – 25.04.2018

(Slovenčina) OZ Pozvánka – 23.04.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 18.04.2018

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o zrušení prekupného práva – 18.04.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 12.04.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 4.4.2018

(Slovenčina) Návrh VZN – elektronická komunikácia obce Andovce – 3.4.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 19.3.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 19.3.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 14.3.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 12.3.2018

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 09.03.2018

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 09.03.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 8.3.2018

(Slovenčina) Kniha došlých faktúr 2017 – 8.3.2018

(Slovenčina) VZN – držanie psov – 6.3.2018

(Slovenčina) Držanie psov – vysvetlivka – 6.3.2018

(Slovenčina) VZN o pravidlách času predaja – 6.3.2018

(Slovenčina) Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva – 2.3.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 27.2.2018

(Slovenčina) Plán kontrolnej činnosti – 21.02.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 21.2.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 16.2.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 13.02.2018

(Slovenčina) Zmluva o zriadení vecného bremena – 12.02.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 8.2.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 5.2.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 5.2.2018

(Slovenčina) Zmluva o zriadení vecného bremena – 31.1.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 25.1.2018

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 22.1.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 22.01.2018

(Slovenčina) Zmluva o zriadení vecného bremena – 15.1.2018

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 11.01.2018

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 28.12.2017

Kúpna zmluva – 28.12.2017

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 20.12.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 18.12.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 18.12.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 14.12.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 14.12.2017

(Slovenčina) VZN – 2/2017 – 12.12.2017

(Slovenčina) Rozpočet obce Andovce na rok 2018 – 08.12.2017

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 05.10.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 01.12.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o úvere – 29.11.2017

(Slovenčina) Návrh rozpočtu obce – výdavky – 22.11.2017

(Slovenčina) Návrh rozpčtu obce – príjmy – 22.11.2017

(Slovenčina) VZN 2018 – 22.11.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o zrušení prekupného práva – 21.11.2017

(Slovenčina) Zámer obce – 21.11.2017

(Slovenčina) Zámer obce – 22.11.2017

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 13.11.2017

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 22.11.2017

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 21.11.2017

(Slovenčina) Zmulva o zrušení predkúpneho práva – 28.10.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 16.10.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 16.10.2017

(Slovenčina) Zmluva o dielo – 12.10.2017

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkupného práva – 12.10.2017

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 05.10.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 14.09.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o spolupráci – 13.09.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o zrušení predkúpneho práva – 05.09.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva – 28.08.2017

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkúpneho práva – 25.08.2017

(Slovenčina) Výrub drevín – 14.08.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 10.08.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena – 01.08.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena – 27.07.2017

(Slovenčina) Dodatok k zmluve – 21.07.2017

(Slovenčina) Výrub drevín – 19.07.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 04.07.2017

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkúpneho práva – 04.07.2017

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 28.06.2017

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkúpneho práva – 28.06.2017

(Slovenčina) Volby do orgánov samosprávnych krajov – 28.06.2017

(Slovenčina) Zmluva ZSE – 28.06.2017

(Slovenčina) Záverečný účet – 06.06.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 05.06.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 02.06.2017

(Slovenčina) Obchodná verejná súťaž – 30.05.2017

(Slovenčina) Zoznam Faktúr 2017 – 27.04.2017

(Slovenčina) Zoznam Faktúr 2016 – 27.04.2017

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkúpneho práva – 25.04.2017

(Slovenčina) Zmluva o zrušení predkúpneho práva – 19.04.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 12.04.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 07.04.2017

(Slovenčina) Dodatok – 04.04.2017

(Slovenčina) Kúpna zmluva – 04.04.2017

(Slovenčina) Zámer odpredaja majetku 2 – 30.03.2017

(Slovenčina) Zámer odpredaja majetku – 30.03.2017

(Slovenčina) Zámer – 30.03.2017

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 22.3.2017

(Slovenčina) Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 20.3.2017

(Slovenčina) Dodatok č. 2 k Zmluve o zrušení predkúpneho práva – 13.3.2017

(Slovenčina) Výrub drevín – 06.03.2017

(Slovenčina) Dohoda o nájme dopravného prostriedku – 06.03.2017

(Slovenčina) Zmluva o zriadení vecného bremena – 1.3.2017

(Slovenčina) Zverejnenie zámeru obce – 28.2.2017

(Slovenčina) Výrub drevín – 01.03.2017

(Slovenčina) Dodatok ku ,,ZMLUVE O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁVA‘′ – 20.2.2017

(Slovenčina) Dohoda o zrušení predkupného práva – 13.2.2017

(Slovenčina) Doplnok 7 – 27.01.2017

Zámer – 30.03.2017

Zmluva – 26.01.2017

Zámer – 19.01.2017

Zmluva- 17.01.2017

Zmluva – 13.01.2017

Rozpočet na rok 2017 – príjmy 12.12.2016

Rozpočet na rok 2017 – výdavky 12.12.2016

OTP dodatok 7 06.12.2016

Vklad 05.12.2016

Dodatok – 05.12.2016

Dodatok – 30.11.2016

Dodatok č. 1 – 29.11.2016

Zmluva – 28.11.2016

Výrub stromov – 23.11.2016

Dodatok 18.11.2016

Výrub – 8.11.2016

Mgr. Suchan – Zmluva 20.10.2016


RRAKN – zmluva 30.09.2016

Zmluva – Bóna B. 29.09.2016

Zmluva – Myjavec – VÚB 22.09.2016

Zmluva – Myjavec 22.09.2016

Výrub – 474/2016

Zmluva- Naď 17.08.2016

Zmluva – Nagy T. 11.08.2016

Zmluva č. 005/2016 – 01.08.2016

audit r. 2015

Zmluva Mandák – 30.06.2016

Výrub – 22.06.2016

Kováčik – 20.06.2016

Vanya L. 15.06.2016

Kádár A – 14.06.2016

Máčaiová 10.06.2016

Kovács N. 10.06.2016

Zámer – 07.06.2016

Czuczorová – KZ 30.05.2016

Bitterová – 20.05.2016

Vyrub – 13.05.2016

Kúpna zmluva Komlóši 12.05.2016

Dohoda – Jurčík 11.05.2016

Dodatok Stanková 06.05.2016

Dodatok KN – 04.05.2016

dodatok – 27.04.2016

Zmluva – Telekom 25.04.2016

Zmluva – 11.04.2016

Zmluva Kutrucz – 04.04.2016

Zmluva – Madarász Zsolt – 01.04.2016

Výrub – 16.03.2016

Výrub – 09.03.2016

Zmluva Š. Nagy – 09.03.2016

Zverejnenie zámeru obce – 01.03.2016

Zmluva – Bc. Vereš J- – 25.02.2016

Zmluva Stanková – 10.02.2016

Výrub – 09.02.2016

Dodatok – Cz.M. 05.02.2016

Dodatok č. 1 – 25.01.2016

Zmluva – 20.01.2016

Zmluva – 19.01.2016

Výrub stromov – 14.01.2016

Zmluva Verdődi – 11.01.2016

Hydromeliorácie – 05.01.2016

Mandátna zmluva 30.12.2015

Kontokorent – 15.12.2015

Voľby do NR SR 2016

dodatok – 16.11.2015

Zámer – 30.10.2015

KZ – Kovács N. – 06.10.2015

Zmluva – PÚ – 05.10.2015

Záložná zmluva – 05.10.2015

Zámena -30.09.2015

KZ Horváth – 25.09.2015

Dodatok Révai 14.09.2015

Výrub 09.09.2015

Dodatok Berek 31.08.2015

Výrub – 31.08.2015

VO – 21.08.2015

Dodatok ku KZ 19.08.2015

Kúpna zmluva – Révai 19.08.2015

Výrub – 10.08.2015

Zverejnenie – 28.0.72015

Kúpna zmluva – Jóba Zs. 13.07.2015

VK – 11.07.2015

Záložná zmluva – 29.06.2015

Kúpna zmluva – Berek 25.6.2015

Dohoda – KZ 10.06.2015

Prijatá faktúra – 28.05.2015

Zmluvao dielo – 28.05.2015

Projekt Town Twining – 25.05.2015

Záverečný účet 2014 – 25.5.2015

Kúpna zmluva – Ing. Suchan – 18.5.2015

Kúpna zmluva – Molnár Július – 18.5.2015

Zmluva – audit – 11.5.2015

Zámer obce – predaj pozemku – 22.4.2015

Zámer obce – predaj pozemkov – 25.3.2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 16.3.2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 12.3.2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 2.3.2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 27.2.2015

Kúpna zmluva JUDr. Ivan Markovič – 20.2.2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 12.2.2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 12.2.2015

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia – 11.2.2015

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia – 11.2.2015

Prijaté faktúry júl – december 2014

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/riaditeľky MŠ v Andovciach s vyučovacím jazykom slovenským – 26. 1. 2015

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 16. 1. 2015

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – 15. 1. 2015

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 18. 12. 2014

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – 18. 12. 2014

Vyhlásenie osoby, ktorá poskytla zabezpečenie – 17. 12. 2014

Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom účte – 17. 12. 2014

Kúpna zmluva – Marcel Sztruhár – 12. 12. 2014

Kúpna zmluva – Ing. Ivana Boháčová – 10. 12. 2014

Kúpna zmluva – Ivana Máčaiová – 5. 12. 2014

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti – MUDr. Lívia Katonová – 7. 11. 2014

Zmluva o zriadení predkupného práva – Zámenná zmluva – 30. 10. 2014

Správne konanie v oblasti výrubu drevín – 13. 10. 2014

Výmena občianskych preukazov – povinnosť občanov – 10. 10. 2014

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastnictva k nehnutel’nosti a k dohode o zriadení predkupného práva – 8. 10. 2014

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Andovce – 7. 10. 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Andovciach a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Andovciach 15. novembra 2014 – 6. 10. 2014

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Jóba – 18.8.2014

Uznesenie z 32 zasadnutia OZ -2014 z 29.07.2014

Zápisnica 32-2014 z 29.07.2014

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – 18. 7. 2014

Kúpna zmluva Attila Kapás – 11. 7. 2014

Prijaté faktúry obce Andovce za obdobie január-jún 2014

Kúpna zmluva Deák – 23.6.2014

Kúpna zmluva Nagyová – 19.6.2014

Kúpna zmluva Straňovský – 29.5.2014

Darovacia zmluva MO SR – 14.4.2014

Kúpna zmluva Borbáč – 23.5.2014

Kúpna zmluva Handlová – 23.5.2014

Nájomná zmluva Andová – 23.5.2014

Zverejnenie zámeru obce – 29. 04. 2014

Zamenná zmluva Vojtech Czuczor – 16.4.2014

Správne konanie v oblasti výrubu drevín 151/2014 – 08.04. 2014

Dohoda – Farkasová – 23.4.2015