Výsadba zelene v Parku Svätej Rozálie

Výsadba zelene v Parku Svätej Rozálie

Prosíme majiteľov pozemkov na Športovej ulici ak mienia prispieť do výsadby Parku Svätej Rozálie, aby sa vopred poradili na obecnom úrade. Výsadba zelene nie je dovolená podľa vlastných predstáv, ale podľa vyhotoveného plánu. Viď priloženú legendu. Za pochopenie ďakujeme.