Starostka obce: Mária CZUCZOR

Zástupca starostu: Peter PUSS

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Mária Ághová PhDr. (független –   fNEKA)
 • Zsolt Czuczor Ing. (MKP – SMK)
 • Zoltán Gál  (SMK – MKP)
 • Anton Kišš . (SMK – MKP)
 • Ladislav Kišš Ing. (SMK – MKP)
 • Jozef Kišš (MOST – HÍD)
 • Marta Ölvecká – (MKP – SMK)
 • Peter Puss (SMK – MKP)
 • Tomáš Czuczor Ing. (MKP – SMK)

Hlavný kontrolór: Štefan BENCZE
Tel: 0905 602 339
E-mail: bencze@centrum.sk


Adresa úradu:

Obecný úrad
Andovce 157
941 23 Andovce

Tel.: 035 / 648 31 01
Fax: 035 / 648 31 65

E-mail: ocuandovce@konfer.sk

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
nestránkový deň
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
nestránkový deň
8:00 – 11:00


Pracovníčky obecného úradu (podľa agendy):

 • Júlia KOVÁČOVÁ – sekretariát starostky, mzdová agenda, výrub stromov
 • Petra MIKLEOVÁ – matrika, pokladňa, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, pohrebníctvo, overovanie
 • Zuzana DOJČÁNOVÁ – účtovníctvo, stavebníctvo, rybárske lístky, overovanie
 • Ildikó ILLÉSOVÁ – kancelária prvého kontaktu: overovanie, hlásenie v miestnom rozhlase, vedľajšia poklaňa, poštové služby, skladové hospodárstvo
 • Viola SZALAIOVÁ – vedúca školskej jedálne, registratúra, archivácia, elektronická pošta a organizačné činnosti

Komisie obecného zastupiteľstva:

 • Komisia finančná – Predseda: Ing. Zsolt Czuczor
  Členovia: Ing. Natália Czemezová, Kiss Viktor
 • Komisia výstavby a územného plánovania – Predseda: Anton Kišš
  Členovia: Karol Alaksza, Peter Puss
 • Komisia vzdelávania, kultúry  – Predseda: Marta Ölvecká
  Členovia: Kišš Ladislav, Mária Ághová PhDr.
 • Komisia sociálna – Predseda: Mária Ághová PhDr.
 • Členovia: Zoltán Gál, Marta Ölvecká
 • Komisia životného prostredia a regionálneho rozvoja – Predseda: Puss Peter
 • Členovia: Tomáš Czuczor Ing.
 • Komisia povodňových aktivít a ekolófge – Jozef Kišš
 • Členovia : Peter Puss
 • Komisia športu a verejného poriadku – Predseda:   Ladislav Kišš
 • Členovia: Anton Kišš, Ladislav Broczky, Czuczor Zsolt Ing, Ladislav Držík
 • Komisia verejného záujmu – Predseda:

 

 Rokovací poriadok

 Zápisnica z 33. zasadnutia OZ

 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ

 Zápisnica z 30. zasadnutia OZ

 Zápisnica z 29. zasadnutia OZ

 Zápisnica z 28. zasadnutia OZ

 Zápisnica z 27. zasadnutia OZ

 Zápisnica z 26. zasadnutia OZ

 Voľby do NR SR 2016

 Elektronická adresa

 Zápisnice:

 Zápisnica z 1. zasadnutia OZ

Zápisnica z 2. zadnutia OZ

 Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválene VZN 1 o daniach a poplatkoch

Schválené VZN 2 o verejnom poriadku