Prezidentské voľby 2019 – mailová adresa pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 obec Andovce určuje pre zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu túto mailovú adresu:

starosta@andovce.sk