Obec

Obec

Andovce (v minulosti Andód, Ondod, maď. Andód) sú obec na Slovensku v Nitrianskom kraji, ktorá sa nachádza približne 2 km západne od mesta Nové Zámky. V roku 2008 tu žilo 1 335 obyvateľov, väčšina maďarskej národnosti. Obec sa nachádza na Podunajskej nížine, v juhozápadnej časti okresu Nové Zámky. Medzi najbližšie sídla patria Nové Zámky ležiace 2 kilometre na východ a Palárikovo, ktoré leží 5 kilometrov severozápadne.

 

História

Prvá písomná zmienka o Andovciach pochádza z roku 1424. V nasledujúcich dokumentoch sa uvádza, že Andovce patrili do správy panstva Beckovského hradu. V tureckých súpisoch (defteroch) z roku 1570 sa uvádza, že v obci v tom čase bolo predmetom zdaňovania 7 domov, v ktorých žilo 20 občanov.

V roku 1773 sa obec spomína pod názvom Andod, od roku 1786 ako Andód a prechode v rokoch 1877 až 1882 opätovne bez dĺžňa v podobe Andod. V štatistike z roku 1808 sa uvádzajú dokonca dva názvy Andód i Ondod. Počnúc súpisom z roku 1888 sa Andovce uvádzajú už len s dĺžňom, teda rovnako, ako v roku 1786. Štatistika z roku 1910 vykazovala v Andovciach 1 012 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.

Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy Česko-Slovenskej republike. V medzivojnovom období sa používal dovtedajší názov Andód. V novembri 1938 po Viedenskej arbitráži pripadla obec Maďarsku, no po druhej svetovej vojne bola opätovne pričlenená k ČSR. V roku 1948 došlo k poslovenčeniu pôvodného názvu obce na Andovce.