EuropaPreObcanovNázov projektu –  We don’t want another Lost Generation in Europe

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1360 občanov, z ktorých 30 pochádzalo z mesta Sesvete (Chorvátsko), 30 z mesta Piatra Neamt (Rumunsko), 60 z mesta Nagykovácsi (Maďarsko), 60 z mesta Szákszend (Maďarsko), 30  z obce Nasledovce (Česká republika), 300 z obce Imeľ (Slovensko) a 850 z obce Andovce (Slovensko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Andovce na Slovensku od 26/07/2018 do 29/07/2018.

Stručný opis:

Deň 1 – štvrtok, 26. júla 2018

Téma dobrovoľníctva sa stala spojila s inou európskou prioritou a to s témou migrácie. Ako pokračovať v zjednotenej Európe. Dobrovoľníctvo bolo prezentované dobrovoľnou pomocou migrantom. Téma dobrovoľníctva zahŕňala materiálnu, finančnú a integračnú pomoc.

Deň 2 – piatok, 27. júla 2018

Druhý deň podujatia sa zameral na tému solidarity medzi národmi EÚ a generáciami. Vďaka týmto aktivitám boli rôzne skupiny obyvateľstva spojené, pričom si pomáhali navzájom. Prepojenie generácií (mladší so staršími) bolo viditeľné. Boli položené základy solidarity na „miestnej“ úrovni, ktorá postupne vyrastie na medzinárodnú. V centre pozornosti boli problémy seniorov.

Deň 3 – sobota, 28. júla 2018

Tento deň podujatie rozvíjalo tému európskeho občianstva a humanizmu. Aktivity sa realizovali najmä v oblasti poznania základných princípov vzájomného občianstva a aktivácie mladých. Zameranie sa na mladých ľudí je veľmi dôležitým výsledkom týchto aktivít. Mladí sa dozvedeli o EÚ a získali impulzy pre účasť na verejných a európskych otázkach.

Deň 4 – nedeľa, 29. júla 2018

V posledný deň sa aktivity zamerali na oblasť kultúry a spájania. V priebehu podujatí sa postupne vytvorilo vyhlásenie o spolupráci. Spolupráca predstavuje potrebu obyvateľov vo všetkých dotknutých obciach. Kultúrne vystúpenia pomohli posilniť sieť a partnerstvo a pridať sa k Európskemu roku kultúrneho dedičstva.

Informačné listy k nahliadnutiu:

Info template SK

Info template EN

Projekt financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Foto galéria:

English version of the article