Kalvária / Kostol

Kalvária / Kostol

falu02

Rímsko-katolícky kostol. Stojí v centre obce. Pôvodný kostol pochádzal z roku 1741, ale vzhladom na vyšší počet veriacich v roku 1858 zväčšili. Pôvodná zvonica bola z dreva. V roku 1913 ju však zničila obrovská búrka čo spôsobila značné škody v dedine. Nahradili ju teda už murovanou zvonicou. Posledná väčšia rekonštrukcia kostola bola v roku 1970, keď tam vybudovali aj novú sakristiu.