Informácie pre voličov – prezidentské voľby 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ďalšie informácie v prílohe

Informácie pre voličov – prezidentské voľby 2019

Informácie pre voliča

Tájékoztatás a választópolgárok részére