Elektronická adresa

Obec Andovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia a delegovania člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017: ocuandovce@konfer.sk